Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

S (plachetnice)

Plachetnice