Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Raketové modelárstvo v kocke

Žijeme  v dobe, v ktorej  sa  najfantastickejšie sny  ľudstva o ovládnutí  vesmíru  stávajú  skutočnosťou.

Rakety, raketoplány majú pred sebou perspektívu stať sa bežným dopravným prostriedkom, ako je auto, loď, železnica či lietadlo. Nie je preto divu, že záujem o túto modernú a atraktívnu techniku stále rastie.

Štarty prvých novodobých rakiet v druhej polovici 50-tych rokov, ale hlavne let prvého kozmonauta J. Gagarina podnietil rozvoj raketového modelárstva vo svete a raketové modelárstvo získalo veľkú popularitu.

Jednou z možností, ako si túto oblasť techniky priblížiť a prakticky aj keď v obmedzenom merítku realizovať je raketové modelárstvo. 

Raketové modelárstvo  je jedným z najzaujímavejších športových disciplín a životných štýlov.  Jeho jedinečnosť je v tom, že organicky spája duševné aktivity a pohyb na čerstvom vzduchu.

Je to technický šport, v ktorom sa modelári zaoberajúci konštrukciou a tvorbou modelov rakiet a raketoplánov ako aj makiet skutočných rakiet a kozmických nosičov a ich vypúšťaním s pomocou raketových motorov. Súťažia v dĺžke trvania letu, v dosiahnutí maximálnej výšky, v presnosti pristátia, v reálnosti letu ale aj v detailnom a maketovom spracovaní modelu alebo  v riadení rádiom riadených modelov. 
Tento šport je pre ľudí všetkých vekových skupín.  Súťaži sa v jednotlivcoch, ale aj v družstvách.

Jedným z jeho hlavných cieľov je dať záujemcom o tento relatívne mladý druh modelárstva možnosť športovo-technického vyžitia pri dodržaní maximálnej bezpečnosti.

Moment, keď sa vlastnoručne postavená raketa dvíha k oblohe zanecháva dlhotrvajúci dojem, ktorý ostáva  na celý život!  Možno aj  preto, si tento šport  získal mnoho priaznivcov na celom svete.

Fanúšikov raketového modelárstva nájdete v týchto krajinách sveta: Bulharsko, Kanada, Čína, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, India, Japonsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Uzbekistan, Nórsko, Egypt, Francúzsko, Azerbajdžan, Austrália, Južná Afrika. Raketový šport získava popularitu v Brazílii, Grécku, Švédsku a na Cypre.

V Slovenskej republike sú raketoví modelári organizovaní v Klube Raketových modelárov Slovenska (KRMOS), ktorý je jednou zo súčastí Zväzu modelárov Slovenska (ZMOS). V celosvetovom merítku je tento technický šport zastrešený Medzinárodná Aeronautická Federácia  (F.A.I).   

Slovenskí raketoví modelári patrili medzi spoluzakladateľov raketomodelárskeho športu vo svete. A nielen to. V raketovom modelárstve Slovensko patrí medzi svetové veľmoci, čo potvrdzujú vynikajúce výsledky našich športovcov na medzinárodných podujatiach.
Raketový model je lietajúci model, ktorý vzlieta bez využitia aerodynamického vztlaku k prekonaniu zemskej príťažlivosti. Je poháňaný modelárskym raketovým motorom. Má zariadenie pre bezpečný návrat na zem tak, aby neboli v žiadnom prípade ohrozené ani osoby ani veci na zemi a pristáť musí v takom stave, aby bol schopný ďalšieho letu. Je vyhotovený prevážne z nekovových materiálov. Nesmie mať viacej ako 3 funkčné stupne a presiahnuť maximálnu hmotnosť pre danú kategóriu. Pri jeho konštrukcii musia byť dodržané minimálne rozmery stanovené pre danú kategóriu.
Raketové modely sa rozdeľujú podľa medzinárodných pravidiel FAI do desiatich hlavných tried.
Triedy raketových modelov:

 • S1 Výškové modely. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorý dosiahne najväčšej výšky na základe merania a výpočtu.
 • S2 Výškové modely so záťažou. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorý vynesie jednu alebo viacej štandartných záťaží FAI pre raketové modely do najväčšej výšky na základe merania a výpočtu.
 • S3 Modely pre súťaž v trvaní letu na padáku. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší.
 • S4 Modely raketoplánov pre súťaž v trvaní letu. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší.
 • S5 Výškové makety. V súťaži tejto triedy zvíťazí model (maketa existujúcich alebo historických riadených striel, raketových alebo kozmických dopravných prostriedkov), ktorý dosiahne najvyšší počet bodov získaných zo súčtu bodov za statické hodnotenie modelu a najväčšej dosiahnutej výšky na základe merania a výpočtu. (1 bod = 1 meter).
 • S6 Modely pre súťaž v trvaní letu na streameru. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší.
 • S7 Makety. Súťaž makiet je samostatná disciplína pre lietajúce modely rakiet, ktoré sú vernými kópiami existujúcich alebo historických riadených striel, raketových alebo kozmických dopravných prostriedkov. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov získaných zo súčtu bodov za statické hodnotenie modelu a bodov udelených za letovú charakteristiku modelu.
 • S8 Modely raketových klzákov pre súťaž v trvaní letu. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší. Modely kategórií S8D až F musia byť riadené rádiom.
 • S9 Modely vírnikov pre súťaž v trvaní letu. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší. K návratu na zem modely tejto kategórie ako jediný prostriedok návratu využívajú princíp autorotácie.
 • S10 Modely s netuhou nosnou plochou pre súťaž v trvaní letu. V súťaži tejto triedy zvíťazí model, ktorého súčet časov z troch letov je najvyšší. Model musí štartovať zvislým alebo takmer zvislým balistickým vzletom a vracať sa stabilným kĺzavým letom bez akéhokoľvek odhodenia motorov alebo iných častí. Aerodynamické plochy modelu musia byť zhotovené s netuhých, ohybných materiálov.
 • Raketa vajce – (národná kategória). Zvláštnosťou tejto kategórie je surové vajce, ktoré sa ukladá do kontejnera, ktorý sa stáva súčasťou rakety. Zvíťazí ten súťažiaci , ktorý má najväčší letový čas a ktorý predloží po úspešnom lete nerozbité vajce.