Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rady odborností

Rada leteckých modelárov

Predseda

Jaroslav Košťan
jaro@kostanmodel.sk


Členovia rady


F1A, B, C

Igor Miertuš
miertus.i@zoznam.sk


F1E, F1D

Pavol Polonec
polonecpalo@gmail.com


malé voľné modely

Ing. Ján Mydla
mydla@post.sk


F2A, B, C, D, SUM, UŠ

Ing. Attila Csontos
jofrey007@gmail.com


F3A

Ivan Svetlík
ivan.svetlik@tecton.sk


F3B, F3J

F3J, RC-V2, F3B
Juraj Bártek
bartek.juraj@gmail.com


F3F

Milan Krchňavý
navymilan@ingeo.sk


F3K

Robert Braciník
bracinik@naruc.sk


F5B, F5J

Juraj Bačiak
jbaciak@f5jfun.com


Rada raketových modelárov

Predseda

zmš. Michal Žitňan
michal.zitnan@nordzicker.com


Členovia rady

   

Roman Čižnár
roman.ciznar@centrum.sk


   

zmš. Vasil Pavljuk
rocketvasil@centrum.sk


   

Marian Greš
gres.inte@volny.cz


   

Milan Javořík


Člen podkomisie CIAM

Ing. Zoran Pelagič
ropfly@gmail.com


Štátny tréner

zmš. Vasil Pavljuk
rocketvasil@centrum.sk


Rada lodných modelárov

Predseda

Ľubomír Szabados
lszabad@gmail.com


Členovia rady

sekcia FSR

Zdenek Kinčok
klmtlmace@zoznam.sk


sekcia S

Jozef Jankovič
jankovicovci@jold.org


sekcia NS

Michal Juršík
krtekutek@gmail.com


sekcia pre prácu s mládežou

Štefan Adamik


Rada automobilových modelárov

Predseda

Ivan Kalčevský
kalcevsky@gmail.com


Členovia rady

sekcia 1:8 Off Road

Peter Somík
rcsportmodel@gmail.com


sekcia E 1:10 Off Road

Peter Tauber
pe.tauber@gmail.com


sekcia E 1:10 TC
E 1:18

Radoslav Baláž
rado@amk.sk


sekcia 1:10 IC Track

Peter Hlavaj
peterhl@gmail.com


sekcia SRS

Ladislav Koterba
lacokoterba@centrum.sk


sekcia Large Scale
Off Road

Vladimír Kraus
krausmaxo@gmail.com


Rada železničných modelárov

Predseda

Peter Kapucza
delegát MOROP
kapucza@yahoo.com


Členovia rady

   

Peter Klimčík


   

Jozef Valach
astrams@bb.telecom.sk


   

Ing. Richard Halfar
mohal@atlas.sk