Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rada Železničných Modelárov

Rada železničných modelárov

Predseda

Peter Kapucza
delegát MOROP
kapucza@yahoo.com

Členovia rady

Peter Klimčík
peter_klimcik@centrum.sk

Jozef Valach
astrams@bb.telecom.sk

Ing. Richard Halfar
mohal@atlas.sk