Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rada raketových modelárov

Predseda

zmš. Michal Žitňan
michal.zitnan@nordzucker.com


Členovia rady

Roman Čižnár
roman.ciznar@centrum.sk

zmš. Vasil Pavljuk
rocketvasil@centrum.sk

Marian Greš
gres.inte@volny.cz

Milan Javořík

Člen podkomisie CIAM

Ing. Zoran Pelagič
ropfly@gmail.com

Tréner odbornosti

zmš. Vasil Pavljuk
rocketvasil@centrum.sk