Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rada leteckých modelárov

Predseda

Jaroslav Košťan

jaro@kostanmodel.sk

Členovia rady

F1A, B, C

Igor Miertuš
miertus.i@zoznam.sk


F1E, F1D

Pavol Polonec
polonecpalo@gmail.com


malé voľné modely

Ing. Ján Mydla
mydla@post.sk


F2A, B, C, D, SUM, UŠ

Ing. Attila Csontos
jofrey007@gmail.com


F3A

Ivan Svetlík
ivan.svetlik@tecton.sk


F3B, F3J

F3J, RC-V2, F3B
Juraj Bártek
bartek.juraj@gmail.com


F3F

Milan Krchňavý
navymilan@ingeo.sk


F3K

Robert Braciník
bracinik@naruc.sk


F5B, F5J

Juraj Bačiak
jbaciak@f5jfun.com