Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Neznáma galéria!

Rada automobilových modelárov

Predseda

Ivan Kalčevský

kalcevsky@gmail.com

Členovia rady

sekcia 1:8 Off Road

Peter Somík

rcsportmodel@gmail.com

sekcia E 1:10 Off Road

Peter Tauber

pe.tauber@gmail.com

sekcia E 1:10 TC, E 1:18

Radoslav Baláž

rado@amk.sk

sekcia 1:10 IC Track

Peter Hlavaj

peterhl277@gmail.com

sekcia SRS

Ladislav Koterba

lacokoterba@centrum.sk

sekcia Large Scale Off Road

Vladimír Kraus

krausmaxo@gmail.com