Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prezídium ZMoS

Kontakt:

prezidium@zvazmodelarov.sk

Prezident

Pavol Barbarič
delegát CIAM FAI
pavol.barbaric@zvazmodelarov.sk


Predseda Rady leteckých modelárov

Jaroslav Košťan
jaro@kostanmodel.sk


Predseda Rady raketových modelárov

Michal Žitňan
michal.zitnan@nordzicker.com


Predseda Rady lodných modelárov

Lubomír Szabados
lszabad@gmail.com
delegát NAVIGA


Predseda Rady automobilových modelárov

Ivan Kalčevský
kalcevsky@gmail.com


Predseda Rady železničných modelárov

Peter Kapucza
delegát MOROP

kapucza@yahoo.com

Čestný prezident

PhDr. Miroslav Šulc
miroslav.sulc@zvazmodelarov.sk


Kontrolná komisia


Kontakt

kk@zvazmodelarov.sk

Členovia

Andrej Molčányi – predseda
Zdeno Kinčok
Jozef Valach