Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

NS (makety)

Sekcia NS sa delí na nasledovné skupiny:

F2 – vierohodné modely -makety skutočných lodí (predlôh) postavených v určitej mierke na základe technických dokumentácií a fotografií bez použitia akýchkoľvek priemyselne vyrobených detailov. Súťaž v tejto kategórii spočíva z dvoch častí a to zo statického hodnotenia detailnosti vypracovania makety podľa technickej dokumentácie a fotografií skutočnej predlohy, a zo skúšky manévrovania s modelom na trojuholníkovej trati.
Skupina F2 sa delí na nasledovné triedy:
• F2-A: Vierohodné modely predlôh do dĺžky 900 mm.
• F2-B: Vierohodné modely predlôh v rozsahu od 900 do 1400 mm.
• F2-C: Vierohodné modely predlôh nad 1400 mm.


F4 – modely postavané zo stavebníc, alebo z priemyselne vyrobených dielov a modely, ktoré majú jasne rozoznateľné základné atribúty a časti lodí, ktoré je možné považovať za dokončené.
Skupina F4 sa delí na nasledovné triedy:
• F4-A: hodnotí sa test plavby na trojuholníkovej trati
• F4-B: hodnotí sa test plavby a aj statické hodnotenie.
• F4-C: plastikové modely, hodnotí sa test plavby a aj statické hodnotenie. Na vylepšenie modelov sú prípustné určité zmeny za použitia iných materiálov ako sú napríklad fotolepty.

F6/7 – vierohodné alebo modely podobné skutočným lodiam a plavidlám pre tímové manévre (F6), alebo individuálne manévre (F7). Taktiež vybavenie, ktoré je súčasťou týchto lodí a iných plavidiel ako napríklad: žeriavy na pontónoch, vŕtacie veže, zariadenie dokov – prístavov, žeriavy na prepravu nákladov, sacie lyžicové rýpadlá a iné.

F-DS – sú modely lodí verné, alebo podobné predlohe s parným pohonom, s náhonom lodnou skrutkou, bočnými kolesami, alebo zadným kolesom. Pohon musí byť funkčný parný stroj s jedným, alebo viacerými valcami, alebo parná turbína. Pri jednovalcových, alebo expanzných strojoch je povolené elektrické pomocné zariadenie na rozbeh parného stroja z mŕtveho bodu. Modely tejto triedy môžu byť vlastnej stavby, alebo kúpené ako stavebnice.


F-NSS – predlohe podobné alebo predlohe verné plachetnice v ľubovoľnej mierke. Zhodnosť modelu sa posúdi v rámci stavebnej skúšky.
Skupina F-NSS sa delí na nasledovné triedy:
• F-NSS-A: Bermudské tj. moderné trojuholníkové plachty, modely s rozpernou gaflou.
• F-NSS-B : čnelkové a lugrové oplachtenie, s iba predo-zadnými plachtami (bez ráhnových plachiet.
• F-NSS-C: modely s ráhnovými (priečnymi) plachtami a ostatné druhy oplachtenia napríklad latinské plachty.
• F-NSS-D: Viactrupé modely a modely so zvláštnymi pohonmi.