Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sekcie

Odbornosť lodných modelárov je vrámci ZMoS detailnejšie kategorizované do sekcií podľa zamerania modelárskej aktivity. Rozdelenie do sekcií zohľadňuje príbuznosť typu lodných modelov, ale aj združovanie kategórií v súlade s kategorizáciou v rámci medzinárodných organizácií.

SekciaZameranieKategórie
FSRRádiom ovládané rýchlostné klzáky so spaľovacím motorom určené pre skupinový pretekFSR V, FSR O, FSR H
NSRádiom ovládané makety a polomakety na elektrický pohon, modely na parný pohon, makety plachetnícF2, F4, F6, F7, F-DS, F-NSS
SRádiom ovládané súťažné plachetniceF5-E, F5-M, F5–10, Micro Magic, RG-65
MRádiom ovládané motorové modely so spaľovacím, alebo elektrickým motorom, rýchlostné klzáky s elektrickým motorom určené pre skupinový pretekF1 V/E, F3 V/E, ECO, MONO, HYDRO, FSR E
CNeplávajúce modelyC 1–7

ZMoS umožňuje modelárov vstup do svojich radov v podobe individuálneho členstva, alebo prostredníctvom modelárskeho klubu. Zoznam modelárskych klubov združujúcich lodných modelárov je uvedený tu.

ZMoS ako zástupca lodných modelárov v medzinárodných organizáciách má právo nominovať svojich členov na vrcholové podujatia, akými sú Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy.