Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Lodné modelárstvo

Vítame Vás na oficiálnych stránkach
odbornosti lodných modelárov organizovaných v Zväze modelárov Slovenska.

Zameraním tejto stránky je poskytovať informácie:

  • verejnosti o tom , čím sa lodní modelári zaoberajú, kde ich je možné vidieť a ako ich kontaktovať,
  • lodným modelárom o dianí v ZMoS, o aktivitách, stretnutiach a súťažiach organizovaných na domácej aj medzinárodnej scéne.

ZMoS je v súčasnosti členom týchto medzinárodných inštitúcií združujúcich lodných modelárov:


NAVIGA (www.naviga.org)MICRO MAGIC INTERNATIONAL (www.micromagic.info)IMBRA (www.imbra-racing.com)