Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kontakt

Adresa

Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

Fakturačné údaje

Adresa

Zväz Modelárov Slovenska, o.z.
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

IČO: 005 853 27
DIČ: 20 20 887 165
Banka: VÚB, a.s. pobočka Dunajská Streda

IBAN: SK5702000000000113237012

Generálny sekretár: Jaroslav Košťan
E-mail: sekretariat@zvazmodelarov.sk
Mobil: 0907217539

Kontaktný formulár