Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dvorana slávy

Dvorana slávy je akýmsi symbolickým vyzdvihnutím ocenených športovcov, trénerov, team-manažerov, v neposlednom rade ale aj ľudí, ktorí pre Zväz vychovali dorast a ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj, pomáhali a pomáhajú náš šport naďalej rozvíjať.

Podujatím, ktoré do dvorany slávy uvádza našich športovcov je každoročné podujatie, nazvané príznačne:

Modelár roka

Toto podujatie sa koná vždy začiatkom roka a ocenení sú modelári za rok predošlý.


Modelár roka 2012

Tradičnú akciu modelár roka 2012 usporiadal Zväz modelárov Slovenska v hoteli Tatranec v Tatranskej Lomnici dňa 19.1.2013. Na vyhodnotení Modelár roka sa zúčastnili aj pozvaní predstavitelia Českého zväzu modelárov Mgr. Miroslav Navrátil a Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc.

V príhovore prezident ZMoS PhDr. Miroslav Šulc stručne zhodnotil výsledky, ktoré dosahovali Slovenskí modelári v drese spoločného štátu aj výsledky po rozdelení štátu a modelárskych zväzov. Od r. 1993 Slovenskí modelári získali na vrcholných akciách MS a ME celkom 335 medailí, z toho 122 zlatých, 111 strieborných a 102 bronzových, 9 krát získali celkové prvenstvo v SP, viacnásobne vytvorili resp. prekonali svetové rekordy a podobne.

Prezídium Zväzu ocenilo svojich úspešných športovcov za rok 2012 a zaslúžilých modelárov vecnými cenami, ktoré im odovzdali osobne predsedovia rád, spolu s prezidentom Zväzu. Za uvedené obdobie členovia ZMoS úspešne organizovali viaceré MS a ME v odbornostiach leteckých, raketových, automobilových a lodných modelárov. Minuloročné MS raketových modelárov v L.Mikuláši, na ktorých bolo celkove 607 účastníkov, boli na vysokej organizačnej, športovej a spoločenskej úrovni. Prezídium ZMoS nezabudlo na úspešnú reprezentáciu Zväzu a ocenilo pamätnými plaketami odovzdanými prezidentom ZMoS a riaditeľom MS Ing. Ľubomírom Jurekom členov organizačného výboru MS LM 2012.

Modelári roka 2012:

  • Ivan Tréger, Igor Burger, Alexander Schrek, Ján Littva ml, Juraj Bartek ml., Roman Švec, Patrik Ivaška, Barbora Němcová, Vladimír Okáli

Zaslúžilý modelár: Ladislav Virág, Ján Škrabálek, Milan Mravec- in memoriam
Zaslúžilý tréner: Milan Valaštiak

Za rozvoj ZMoS:

Ferdinand Tóth

Zaslúžilý majster športu:

Igor Burger

Team manažéri roka:

Vasil Pavljuk, Marko Gala, Igor Burger

Diplom FAI: KRM Košice

Poďakovanie P-ZMoS za vynikajúce organizačné zabezpečenie XIX.MS 2012 v L.Mikuláši:
Ľubomír Jurek – riaditeľ MS
Gustav Bielesz- ekonomický riaditeľ
Marián Jurči – ekonóm MS
Ľudovít Baranček – vedúci výpočtového strediska
Jozef Jaššo st.- riaditeľ logistiky
Dušan Mečiar – športový riaditeľ MS

Poďakovanie Zväzu modelárov Slovenska za dlhoročnú a úspešnú spoluprácu:

Miroslav Navrátil a Tomáš Bartovský

Modelár roka 2011

Zväz Modelárov Slovenska tradične ako každý rok usporiadal odovzdávanie ocenení úspešným športovcom v roku 2011 na vrcholových podujatiach. Podujatie sa uskutočnilo dňa 4.2.2012 v Tatranskej Lomnici v hoteli Tatranec.
Za leteckých modelárov boli ocenení:

Za leteckých modelárov boli ocenení:

Ivan Tréger 1. miesto na ME F1D Belehrad (Srbsko), 1. miesto na MS F1E Zlatibor (Srbsko), zisk troch svetových rekordov v kategórii F1D
Ivan Bezák 2. miesto na MS F1A (Argentína)
Igor Burger 1. miesto ME F2B Czestochowa (Poľsko), 1. miesto družstvá, T.M. roka
Alexander Schrek 1. miesto družstvá ME F2B Czestochowa (Poľsko)
Ján Škrabálek 1. miesto družstvá ME F2B Czestochowa (Poľsko)
Ján Littva, ml. 2. miesto družstvá MEJ F3J a víťaz SP F3J
Marko Gaľa 2. miesto družstvá MEJ F3J
Juraj Bartek, ml. 2. miesto družstvá MEJ F3J
Milan Valaštiak Team manager roka F1E
MUDr. Ján Littva Team manager roka F3J
Jozef Cerha Zaslúžilý modelár
Vladimír Zvalený Zaslúžilý modelár
Ján Vrlo Zaslúžilý modelár

Za raketových modelárov boli ocenení:

Štefan Turza 1. miesto družstvá ME S8E/P Buzau – Rumunsko
Jaroslav Boďa 1. miesto družstvá ME S8E/P Buzau – Rumunsko
Stanislav Pém 1. miesto družstvá ME S8E/P Buzau – Rumunsko
Radek Němec 1. miesto ME S1A Buzau – Rumunsko
Roman Švec 1. miesto ME S8D Buzau – Rumunsko – jednotlivci (juniori)

1. miesto ME S8D Buzau – Rumunsko – družstvá (juniori)
Patrik Ivaška 1. miesto ME S8D Buzau – Rumunsko – družstvá (juniori)
3. miesto ME S8D Buzau – Rumunsko – jednotlivci (juniori)
Patrik Šimansky 1. miesto ME S8D Buzau – Rumunsko – družstvá (juniori)
Mikuláš Szabo Team manager roka
Miodrag Pelagič Zaslúžilý modelár
Ján Mečiar Zaslúžilý modelár

Za lodných modelárov boli ocenení:

Štefan Ábel 1. miesto MS NSS-C Bánk – Maďarsko
Martin Vaňo 1. miesto EP kategória F5-M Pichlineger See
Lenka Zvalová 2. miesto v Stredoeurópskom pohári, kat. FSR V7.5
Peter Beke 2. miesto v Stredoeurópskom pohári, kat. FSR V27

Za automobilových modelárov boli ocenení:

Vladimír Okáli 2. miesto ME G27 Nemecko, 3. miesto ME G7 Nemecko


Prehľad zisku medailí športovcami Zväzu Modelárov Slovenska

za roky 1993 – 2014

majstrovstvá svetamajstrovstvá Európy

rok

zlato

striebro

bronz

spolu

zlato

striebro

bronz

spolu

celkom

1993

2

2

1

4

3

8

10

1994

9

5

6

20

1

1

21

1995

4

2

1

7

12

7

3

22

29

1996

10

8

2

20

1

1

2

22

1997

2

1

3

6

4

4

8

16

22

1998

3

4

1

8

3

1

4

12

1999

3

1

1

5

1

1

1

3

8

2000

8

4

4

16

1

1

17

2001

2

1

3

2

7

8

17

20

2002

6

2

10

18

2

2

20

2003

1

1

5

6

7

18

19

2004

1

3

3

7

2

4

3

9

16

2005

2

3

5

5

8

4

17

22

2006

3

1

7

11

1

1

2

13

2007

1

1

2

2

4

7

13

15

2008

5

3

1

9

1

1

10

2009

5

3

1

9

4

1

7

12

21

2010

1

1

4

3

7

8

2011

5

1

6

6

2

1

9

15

2012

2

3

1

6

1

1

2

8

2013

1

1

2

4

2

1

1

4

8

2014

2

3

1

6

2

2

4

10

2015

2016

spolu

70

50

52

172

59

58

57

174

346