Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Členské príspevky

Členské príspevky 2017

prezídium na svojom ostatnom zasadnutí (15. októbra 2016) rozhodlo o navýšení členských príspevkov na dvojnásobok, čiže príspevky na rok 2017 sú nasledovné:

191:clenske.xlsx

Členské príspevky neboli aktualizované už niekoľko rokov a nakoľko nebolo prihliadnuté k faktu každoročného navyšovania režijných poplatkov, ako napríklad poštovné (známky a preukazy sú rozosielané poštou), zohľadnenie poistného, správne poplatky vyžadované úradmi vôbec neboli zahrnuté do členského.

Pre efektívnu distribúciu medzinárodných licencií FAI žiadame, aby boli do formulára vyplenené aj e-mailové adresy tých členov ZMoS, ktorí žiadajú medzinárodnú licenciu.

Termín uhradenia členských príspevkov: 31.1.2017
Sankcia 30% na celkovú čiastku: 1.2.2017 – 1.3.2017

Zánik členstva a registračného čísla klubu/individuálného člena a medzinárodnej licencie FAI: po 2.3.2017 (neplatí pre nových členov)

Formulár na členské príspevky 190:clenske_prispevky_formular.xlsx, je k dispozícii k stiahnutiu

Vyplnený formulár posielajte mailom na sekretariat@zvazmodelarov.sk