Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zápis mimoriadneho VZ

Zápis z mimoriadneho VZ