Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Informačný bulletin k poistnej zmluve

Vzhľadom na to, že prichádzajú často dopyty ohľadom platnosti, či obsahu alebo kytia poistnou zmluvou, ktorú má Zväz uzavretú s poisťovňou Kooperativa a.s., je k dispozícii informačný bulletin, týkajúci sa poistného krytia a plnenia, vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento dokument je k dispozícii k stiahnutiu:
147:informaciaPoistenie.pdf