Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Členské príspevky 2016

Členské príspevky 2016

Termín uhradenia členských príspevkov : 31.1.2016
Sankcia 30% na celkovú čiastku : 1.2.2016 – 1.3.2016
Zánik členstva a registračného čísla klubu/individuálného člena a medzinárodnej licencie FAI : po 2.3.2016 (neplatí pre nových členov)

Formulár na členské príspevky na stiahnutie 121:clenske_prispevky_formular_2016.xlsx,TU

Vyplnený formulár posielajte mailom na sekretariat@zvazmodelarov.sk

Výška členských príspevkov :
Typ j.cena Poznámka
Senior 5,00 € 18 a viac rokov
Junior 1,50 € od 15. do 18. roku života
Žiak 1,00 € do 15. roku života
Preukaz 0,20 € platí pre všetky vekové kategórie
FAI Senior 6,60 € 18 a viac rokov
FAI Junior 3,30 € menej ako 18 rokov
Individuálny člen 10 € platí pre všetky vekové kategórie