Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ako sa prihlásiť

Prihlásenie nového modelárskeho klubu, aj individuálneho člena:

Pre nový modelársky klub:

V prípade záujmu o prihlásenie nového modelárskeho klubu, je potrebné zaslať kópiu zápisu zo zakladajúcej členskej schôdze klubu a vyplniť formulár členských príspevkov:
Prihláška a zoznam členov

Individuálny člen:

Záujemca o individuálne členstvo vyplní v rovnakom dokumente len časť „Individuálny člen“.

Výška členského:

kategóriasumapoznámka

Senior

10

18 a viac rokov

Junior

3

od 15. do 18. roku života

Žiak

2

do 15. roku života

Preukaz

členovia budú evidovaní elektronicky

Individuálny člen

20

platí pre všetky vekové kategórie

Po vyplnení je potrebné konkrétny dokument zaslat mailom (sekretariat@zvazmodelarov.sk), prípadne poštou:

Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
Dunajská Streda
929 01