Prezídium Zväzu

Kontakt

E-mail: prezidium@zvazmodelarov.sk
Mob.: 0911 241 056

Prezident

Jaroslav Košťan

E-mail: prezident@zvazmodelarov.sk

Viceprezident

Peter Kapucza
Predseda odbornosti železničných modelárov

E-mail: viceprezident@zvazmodelarov.sk

Ďalší členovia Prezídia

Ľubomír Krupár
Predseda odbornosti leteckých modelárov


Michal Žitňan
Predseda odbornosti raketových modelárov


Jozef Ďurďa
Predseda odbornosti lodných modelárov
- zrušené pre zánik členstva neuhradením členského!


Ivan Kalčevský
Predseda odbornosti automobilových modelárov


Čestný prezident:

Pavol Barbarič
Člen Prezídia bez hlasovacieho práva