Prezídium Zväzu

Prezident

Funkcia nie je momentálne personálne obsadená - štatutára vykonáva v zmysle Stanov Viceprezident.

Viceprezident

Peter Kapucza
Predseda Rady železničných modelárov

Ďalší členovia Prezídia

Ľubomír Krupár
Predseda Rady leteckých modelárov


Michal Žitňan
Predseda Rady raketových modelárov


Jozef Ďurďa
Predseda Rady lodných modelárov


Ivan Kalčevský
Predseda Rady automobilových modelárov


Čestný prezident:

Pavol Barbarič
Člen Prezídia bez hlasovacieho práva

Kontakt

E-mail: prezidium@zvazmodelarov.sk