Kontrolná komisia

Predseda

Andrej Molčányi
Člen letecko-modelárskej odbornosti

Ďalší členovia Kontrolnej komisie

Zdeno Kinčok
Člen lodno-modelárskej odbornosti


Jozef Valach
Člen železnično-modelárskej odbornosti


Kontakt

E-mail: kk@zvazmodelarov.sk