Kontakt na Zväz

Zväz Modelárov Slovenska, o.z.
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

E-mail: sekretariat@zvazmodelarov.sk

Fakturačné údaje:

Zväz Modelárov Slovenska, o.z.
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

IČO: 00585327
DIČ: 2020887165
IČ DPH: SK2020887165
Banka: VÚB, a.s. pobočka Dunajská Streda
Č. ú.: 113237012/0200
IBAN: SK5702000000000113237012