Aktuálne informácie o Zväze

Vážení členovia,

prajem Vám všetkým aby bol rok 2021 úspešný, aby sme všetci prežili pandémiu a čo najskôr sa mohli v kľude venovať naším koníčkom.

Zároveň Vás chcem upozorniť na skutočnosť, že členstvo v ZMoS-e pre tento rok bolo potrebné si obnoviť najneskôr do 1. marca 2021. Viac informácii nájdete tu.

V Dunajskej Strede, dňa 2. marca 2021,

       Jaroslav Košťan - Prezident ZMoS
Jaroslav PietrikS hlbokým zármutkom oznamujeme že nás dňa 23.12.2020 po dlhej chorobe navždy opustil náš priateľ a dlhoročný kolega Ing. JAROSLAV PIETRIK z Košíc vo veku 67 rokov.
Posledných viac ako 40 rokov bol jeden z priekopníkov železničného modelárstva už vrámci bývalého Československa.
Ako dlhoročný reprezentant získal nespočetné množstvo ocenení na domácich aj medzinárodných súťažiach, legendárna zostane však aj jeho publikačná činnosť v ktorej sa venoval pokrokovým postupom a technológiám. Bol prvým priekopníkom vo vlastnej digitalizácii riadenia modelovej železnice.
V roku 2017 mu bolo Zväzom Modelárov Slovenska udelené ocenenie "Zaslúžilý Modelár" za celoživotnú prácu a prínos v železničnom modelárstve.

Česť jeho pamiatke!

       Peter Kapucza - Viceprezident ZMoS