Aktuálne informácie o Zväze

Momentálne prechádza Zväz modelárov Slovenska obdobím výrazných zmien.

V októbri minulého roku abdikoval Viceprezident Zväzu a krátko pred Vianocami i samotný Prezident.
Keďže sa kvôli tomu Zväz ocitol bez štatutára, tak bolo bezodkladne uskutočnené elektronické zasadnutie Prezídia, na ktorom bol členmi Prezídia zvolený nový Viceprezident.
Preto bolo nevyhnutne nutné zahájiť proces prechodu kompetencií štatutára na novozvoleného Viceprezidenta.
Prezidenta má v kompetencií zvoliť len Valné zhromaždenie Zväzu.

Začiatkom marca sa ukončil proces evidencie členskej základne na tento rok. Stav členskej základne nájdete tu.

Dňa 23. marca 2019 sa v Banskej Bystrici konalo mimoriadné Valné zhromaždenie Zväzu.

Na tomto zhromaždení bol (okrem iného) zvolený i nový Prezident Zväzu.
Aktuálne prebieha kompletizácia dokumentov (zápisu a nového znenia stanov) z tohto zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 25. marca 2019,
Andrej Molčányi - Predseda Kontrolnej komisie ZMoS