Aktuálne informácie o Zväze

Momentálne prechádza Zväz modelárov Slovenska obdobím výrazných zmien.

V októbri minulého roku abdikoval Viceprezident Zväzu a krátko pred Vianocami i samotný Prezident.
Keďže sa kvôli tomu Zväz ocitol bez štatutára, tak bolo bezodkladne uskutočnené elektronické zasadnutie Prezídia, na ktorom bol členmi Prezídia zvolený nový Viceprezident.
Poznámka: Prezidenta má v kompetencií zvoliť len Valné zhromaždenie Zväzu, ktoré sa bude musieť v dohľadnej dobe uskutočniť.
V súčasnosti prebieha proces prechodu kompetencií štatutára na novozvoleného Viceprezidenta, no tento proces je komplikovaný kvôli vážnej zdravotnej situácií ex-Prezidenta.

Aktuálne sa aspoň podarilo získať prístup pre správu tejto WEB-stránky a e-mailových účtov Zväzu, aby bolo možné zverejniť informácie ohľadom platby členského na tento rok.

Postup ako obnoviť/získať členstvo na tento rok nájdete tu.

V Bratislave, dňa 18. januára 2019,
Andrej Molčányi - Predseda Kontrolnej komisie ZMoS