Aktuálne informácie o Zväze

Vážení členovia,

dňa 26. novembra 2022 sa konalo VZ Zväzu, na ktorom bol hlasovaním schválený zánik Zväzu dobrovoľným rozpustením. Týmto rozhodnutím vstúpila naša organizácia do procesu likvidácie.
Zápis z uvedeného VZ si môžete prečítať tu.

V Martine, dňa 27. novembra 2022,

       Jaroslav Košťan - Prezident ZMoS