Aktuálne informácie o Zväze

Momentálne prechádza Zväz modelárov Slovenska obdobím výrazných zmien.

V októbri minulého roku abdikoval Viceprezident Zväzu a krátko pred Vianocami i samotný Prezident.
Keďže sa kvôli tomu Zväz ocitol bez štatutára, tak bolo bezodkladne uskutočnené elektronické zasadnutie Prezídia, na ktorom bol členmi Prezídia zvolený nový Viceprezident.
Poznámka: Prezidenta má v kompetencií zvoliť len Valné zhromaždenie Zväzu.
V súčasnosti prebieha proces prechodu kompetencií štatutára na novozvoleného Viceprezidenta, no tento proces je komplikovaný kvôli vážnej zdravotnej situácií ex-Prezidenta.

Začiatkom marca sa ukončil proces evidencie členskej základne na tento rok. Stav členskej základne nájdete tu.

Aktuálne prebiehajú úkony pre prípravu nastávajúceho mimoriadného Valného zhromaždenia Zväzu, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 v Banskej Bystrici.

Zoznam Delegátov Valného zhromaždenia nájdete tu.
Učastníkom uvedeným v zozname boli do 09. marca 2019 zaslané pozvánky spolu s rokovacím programom.
Súčasťou rokovania bude i schvaľovanie úprav stanov Zväzu. S jheho návrhom sa môžete oboznámiť tu.

V Bratislave, dňa 18. marca 2019,
Andrej Molčányi - Predseda Kontrolnej komisie ZMoS